Betreuerteam

Jugendbetreuer: BI Christoph Oberschlick

Gehilfe des Jugendbetreuers: V Michael Hambeis

Gehilfe des Jugendbetreuers: OBI Gerhard Skof

Gehilfe des Jugendbetreuers: OFM Markus Müllner

Gehilfe des Jugendbetreuers: VM Fabian Hambeis

Gehilfe des Jugendbetreuers: BI Philipp Wagner

Gehilfe des Jugendbetreuers: SB Roman Böhm

Gehilfe des Jugendbetreuers: FM Julia Welleba

Gehilfe des Jugendbetreuers: FM Johannes Bauer