Betreuerteam

Jugendbetreuer: BI Christoph Oberschlick

Gehilfe des Jugendbetreuers: OVM Michael Hambeis

Gehilfe des Jugendbetreuers: OBI Gerhard Skof

Gehilfe des Jugendbetreuers: FM Markus Müllner

Gehilfe des Jugendbetreuers: FM Fabian Hambeis

Gehilfe des Jugendbetreuers: BI Philipp Wagner

Gehilfe des Jugendbetreuers: SB Roman Böhm

Gehilfe des Jugendbetreuers: FM Julia Stangl

Gehilfe des Jugendbetreuers: FM Johannes Bauer